• عنوان سند : احراز صلاحیت شرکت‌های حمل و نقل پست
  • شماره سند : ۱۹۸۷-۲۱۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۴/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

احراز صلاحیت شرکت‌های حمل و نقل پست

  • شماره : ۱۹۸۷-۲۱۰

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۴/۱۰

  • تعداد بازدید : 29

شرح: اين سند بخشنامه وزارت پست و تلگراف و تلفن به ادارات پست است، مبنی بر این که پیشنهاد دهندگان مناقصه‌های حمل و نقل پست‌های خطوط اتوموبیل‌ رانی باید اعتبار و بصیرت لازم را داشته و بدین منظور از اداره پست و همچنین شهربانی محل، تصدیق لازم را ارائه نمایند.