• عنوان سند : نحوه انتقال وجوه معاملات قند، شکر، کبریت، چای و برنج
  • شماره سند : ۰۶۱۹۵۹-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۰۴/۰۴
  • تعداد صفحات : ۴

نحوه انتقال وجوه معاملات قند، شکر، کبریت، چای و برنج

  • شماره : ۰۶۱۹۵۹-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۰۴/۰۴

  • تعداد بازدید : 31

اين سند بخشنامه وزارت دارائی در مورد انتقال وجوه مربوط به معاملات قند، شکر، کبریت، چای و برنج است که در آن آمده بدهی شرکت‌های محلی سابق قند، شکر، کبریت، چای و برنج تا آخر اردیبهشت1319 توسط اداره تصفیه امور شرکت‌ها و ادارات انحصاری سابق تصفیه، و معاملات قند و شکر و کبریت از اول خرداد با شرکت‌های محلی از سوی ادارات دارائی اقتصادی رسیدگی خواهد شد. اداره حسابداری مرکزی هم به هزینه‌های گمرکی چای‌های وارده رسیدگی می‌کند.