• عنوان سند : اعتراض دولت به جسارت وهابیت به بقیع
  • شماره سند : ۰۰۸۱۰۱-۲۱۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۵/۰۴/۰۱
  • تعداد صفحات : ۱

اعتراض دولت به جسارت وهابیت به بقیع

  • شماره : ۰۰۸۱۰۱-۲۱۰

  • تاریخ : ۱۳۰۵/۰۴/۰۱

  • تعداد بازدید : 58

شرح: اين سند اعلامیة مستوفی الممالک، رئیس الوزراء به مردم و مسلمانان در مورد اعتراض به چگونگی ادارة حرمین شریفین توسط سعودی‌ها و هتک حرمت وهابیت نسبت به بقاع متبرکه در بقیع و لزوم رسیدگی به این موضوع از سوی مسلمانان جهان است.