• عنوان سند : اعلان مجدد ممنوعيت مصرف ترياک و مانند آن در مراکز عمومی
  • شماره سند : ۷۰۲۷۷-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۰۸/۱۰/۳۰
  • تعداد صفحات : ۱

اعلان مجدد ممنوعيت مصرف ترياک و مانند آن در مراکز عمومی

  • شماره : ۷۰۲۷۷-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۰۸/۱۰/۳۰

  • تعداد بازدید : 34

شرح سند: اين سند اعلان معاون ايالت فارس برای اطلاع مجدد اهالي شيراز مبنی بر منع استعمال ترياک، شيره، حشيش و مشتقات آن در قهوه خانه ها و معابر عمومی است که قبلا ممنوعيت آن مطابق قانون مجازات عمومی به اطلاع عموم رسيده است.