• عنوان سند : واگذاری حق انحصاری صدور قالی به شرکت فرش
  • شماره سند : ۰۹۶۴۷۳-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۰/۲۱
  • تعداد صفحات : ۱

واگذاری حق انحصاری صدور قالی به شرکت فرش

  • شماره : ۰۹۶۴۷۳-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۰/۲۱

  • تعداد بازدید : 29

شرح سند: اين سند سواد تصويبنامه هيئت وزراء در مورد واگذاری حق انحصاری صدور قالی و قاليچه و نظارت در تهيه آن به شرکت فرش است که از طرف رئيس الوزراء به وزارت ماليه ابلاغ شده است.