کتاب‌های مازاد خود را برای اهدا به مناطق محروم به کتابخانه ملی بدهید

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای حمایت از کتابخانه‌های مناطق محروم اقدام به جمع آوری کتاب‌های مازاد مردم در سراسر کشور و ارسال آنها به مناطق کم برخوردار کرده است.

نقد و بررسی کتابی با الگوگیری از حضور زنان در جامعه

نویسنده کتاب «تاملی بر نقش اسلام در ارتباطات و توسعه با تاکید بر نقش ارتباطی زنان در جامعه»گفت: الگوی این کتاب مبتنی بر حضور زنان در جامعه بوده است.

پروژه بهبود فرآیند با رویکرد "کايزن عملياتي" در معاونت اسناد کتابخانه ملی آغاز شد

پروژه بهبود فرآیند با رویکرد "کايزن عملياتي" با حضور مدیران ارشد و کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در معاونت اسناد ملی (گنجینه) آغاز به‌کار کرد.

شعر معاصر زنان در ایران و دنیای عرب بررسی می‌شود

نشست «جریان شناسی شعر معاصر زنان در ایران و دنیای عرب» در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.