معرفی نویسنده: رونالد جی. گرل RONALD J. GRELE


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ - ۸:۵۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ - ۸:۵۷:۴۰
معرفی نویسنده: رونالد جی. گرل RONALD J. GRELE

رونالد جی. گرل، رئیس دفتر پژوهش تاریخ شفاهی دانشگاه كلمبیا و رئیس سابق انجمن تاریخ شفاهی امریكاست. او، اجلاس های گسترده ای در زمینه نظریات و روش های تاریخ شفاهی برگزار كرده است و كتاب های متعددی درباره تاریخ شفاهی، به رشته تحریر درآورده است.كتاب بسته های صدا [1]و اجلاس سالانه بین المللی تاریخ شفاهی 1990، از اوست.

كتاب بسته های صدا، هنر تاریخ شفاهی ـ كه در سال 1985 منتشر شده است ـ یكی از دو كتاب گرل است. این كتاب، شامل مجموعه مقالات تخصصی در زمینه نظریه ها و روش های عملی تاریخ شفاهی است.

كار مورخان شفاهی، چیست؟ تا قبل از انتشار این كتاب، تاریخ شفاهی، فعالیت آرشیوی به شمار می رفت و مصاحبه ها، مخزنی از داده ها و اطلاعات شمره می شد. این كتاب، نشان داد كه مصاحبه، یك رشته روابط منطقی مستتر در زبان، كار اجتماعی و تصور تاریخی است. این كتاب، می گوید: مورخان شفاهی، علاوه بر آن كه به گذشته توجه می كنند، باید درباره این كه چه كاری می خواهند انجام دهند، فكر كنند و بگویند چه نوع مستندسازی ای می خواهند انجام دهند و چگونه می توانند آن را بهتر كنند. این كتاب، نظریه و روش را از را ه تجزیه ساختارهای اولیه در مصاحبه، در هم می آمیزد. این كتاب، حاوی تفكر تازه ای درباره ماهیت روایت و گفتگو است و زمینه نوینی در بررسی كار میدانی، در مورد برخی شخصیت ها ارائه می نماید. كتاب، در عین حال كه به شدت نظری است، راهكارهای عملی را هم برای انجام مصاحبه ارائه می دهد. از ملاحظات نسبتاً آسان و ساده به سمت جریانات پیچیده پیش می رود. این كتاب، برای طیف های گوناگونی از دانشجویان رشته های تاریخ ، جامعه شناسی، انسان شناسی و ادبیات معاصر، درخور استفاده است. كتاب، به درك روش ها و مفاهیمی كمك می كند كه هنوز جای آن ها برای آغاز یك بحث جدی باز نشده است.

 1. ENVELOPES OF SOUND