معرفی نویسنده: پل تامسون (Paul Thompson)


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۷ - ۸:۴۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۷ - ۸:۴۸:۵۷
معرفی نویسنده: پل تامسون (Paul Thompson)

پل تامسون متولد 1935 در انگلیس است.

او در دانشگاه اكسفورد تحصیل كرده و دارای تخصص تاریخ مدرن است. او متخصص و مدرس جامعه شناسی و تاریخ اجتماعی در دانشگاه اسكس بوده و از جمله پیشگامان تاریخ شفاهی، بنیانگذار مجله تاریخ شفاهی، بنیانگذار پروژه ملی داستان زندگی در كتابخانه انگلیس و مؤسس انجمن تاریخ شفاهی در لندن است.

كتاب "صدای گذشته" The Voice Of  The Past  كه در سال 2005 منتشر شد، یكی از آثار پل تامسون است.

این كتاب مؤثرترین كتابی است كه در خصوص تاریخ شفاهی به نگارش در آمده و در آن تمام جوانب تاریخ شفاهی از طراحی پروژه  ها گرفته تا تكنیك های مصاحبه، پردازش و ساماندهی اطلاعات با موفقیت دنبال شده است.

به عقیده نویسنده، كتاب مذكور مقدمه ای است برای استفاده مورخ از منابع شفاهی. او در این كتاب مسائل را گام به گام مطرح می كند و به تدریج به سوی فصول كاربردی تر حركت می كند. تامسون مزایای تاریخ شفاهی و همچنین مقایسه آن با منابع مستند مكتوب را برای خواننده یادآور می شود. علاوه بر این او به بكارگیری فناوری جدید از جمله ویدئو، مولتی مدیا و جوانب میان رشته  ای و بین المللی جنبش تاریخ شفاهی توجه دارد.

نتیجه این تلاش، تهیه یك راهنمای كاربردی معتبر در مفهوم و روش های تاریخ شفاهی است. با وجود اشتباهات كوچك، تامسون نه تنها در بررسی عملكرد مورخان تاریخ شفاهی، بلكه در ارائه مشاوره فنی برای طراحی پروژه ها، مصاحبه و پردازش منابع شفاهی به منظور تولید كیفی تحقیقات تاریخی، كار قابل توجهی انجام داده است.

تمامی فصل های كتاب حاوی داده های روش مند برای گرد آوری اطلاعات با استفاده از دستور العمل های منابع شفاهی است. تامسون در فصل سوم، تحلیل عمیقی از تلاش های خود و دستاوردهای تاریخ شفاهی ارائه می دهد. این كتاب همچنین دارای راهنمای مصاحبه داستان زندگی نیز است.