آشنایی با موسسه ها: انجمن تاریخ شفاهی انگلیس Oral History Association


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۵:۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۵:۴:۱۹
آشنایی با موسسه ها: انجمن تاریخ شفاهی انگلیس Oral History Association

انجمن تاریخ شفاهی انگلیس  Oral History Association   یكی از مؤسسه های فعال در زمینه تاریخ شفاهی است.

در صفحه اصلی وبگاه این انجمن مطالب متنوعی در رابطه با تاریخ شفاهی از جمله آئین نامه ها و قوانین، شبكه های اینترنتی منطقه ای تاریخ شفاهی انگلیس، سازمان های فعال در زمینه تاریخ شفاهی و آرشیو، همایش های گذشته و جاری و آینده این انجمن و رویدادها و اخبار وجود دارد.

این انجمن برخی از فعالیت های خود را این گونه بر می شمرد: تشویق مردم به ضبط داستان های زندگی خود و دیگران؛ راهنمایی و حمایت عملی فعالیت های تاریخ شفاهی؛ استانداردسازی روند فعالیت های تاریخ شفاهی؛ فراهم كردن زمینه به مشاركت گذاشتن تجربه ها و عقاید از طریق برقراری امكان ملاقات اعضا، فراهم ساختن امكان مشورت و دریافت همكاری از سازمان ها و شوراهای پژوهشی برای مورخان شفاهی؛ فراهم آوردن امكان استفاده از 300 فضای آموزشی در سال؛ استفاده از پشتیبانی بیش از 40 كارشناس با تجربه تاریخ شفاهی در قالب شبكه های منطقه ای؛ اطلاع رسانی در مورد نحوه فراهم كردن بودجه تاریخ شفاهی و انتشار سالانه دو شماره از روزنامه تاریخ شفاهی.

روزنامه مذكور از سال 1970  تاكنون به تعداد 75 شماره و در قالب 37 جلد منتشر شده و دربرگیرنده متن مقالات و فهرست كتب مرتبط با تاریخ شفاهی و همچنین  مصاحبه­ های انجام شده تاریخ شفاهی است.

برای مشاهده صفحه اصلی این پایگاه می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمائید :

www.ohs.org.uk