معرفی نویسنده : لومیس تره وُر(Lummis Trevor)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۴:۵۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۴:۵۸:۵۸
معرفی نویسنده : لومیس تره وُر(Lummis Trevor)

لومیس تره وُر(Lummis Trevor) مورخ و نویسنده انگلیسی است.

او 10 سال ملوان سازمان بین المللی دریانوردی بود. پس از آن به تحصیل در كالجNew Battle Abbey  پرداخت و مدرك فوق لیسانس خود را در رشته تاریخ انگلستان و علوم اجتماعی و نیز مدرك دكترای خود را در رشته تاریخ اجتماعی از دانشگاه ادینبورگ، دانشگاه لندن و دانشگاه اسكس دریافت نمود.

او كارشناس تاریخ شفاهی و تاریخ اجتماعی در قرون 19 و20 است. وی خزانه دار افتخاری انجمن تاریخ شفاهی و عضو افتخاری دپارتمان جامعه شناسی در دانشگاه اسكس است.

كتاب های: قلمرو زنان، اشراف حزب كارگر و جزایر فالكلند از اوست.

یكی دیگر از آثار او گوش سپردن به تاریخ: بررسی صحت تاریخ شفاهی یاListening To History: The Authenticity Of Oral History  است كه در سال 1987 منتشر شد.

نویسنده در این كتاب نشان می دهد كه چگونه می توان شواهد شفاهی را حاصل و از آنها به عنوان ابزار مطمئن تاریخی استفاده كرد و چگونه با یاری جستن از روش شناسی علوم اجتماعی، مورخ می تواند بینش های منحصر به فرد اشخاص را در سخن گفتن از گذشته دریابد و این منابع چگونه می توانند علاوه بر سایر منابع تاریخی، ارزشمند باشد.

كتاب گوش سپردن به تاریخ: بررسی صحت تاریخ شفاهی خواننده را با مشروح رهنمودهای روند مصاحبه، از جمله: چگونگی انجام مصاحبه و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات (خواه از یك مصاحبه واحد یا از یك آرشیو بزرگ) آشنا می كند. همچنین، او مشكلات حافظه مصاحبه شوندگان و اینكه پژوهشگران چگونه می توانند صحت و سقم اطلاعات ارائه شده آنها را درك كنند، بررسی می كند.