کنفرانس سالانة انجمن تاریخ شفاهی 2010

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۸:۴۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۸:۴۵:۵۵
کنفرانس سالانة انجمن تاریخ شفاهی 2010

انجمن تاريخ شفاهي كه در كنار كتابخانة ملي انگليس فعاليت مي كند، در سال آينده كنفرانس سالانه خود را با همكاري موزة ويكتوريا و آلبرت لندن در تاريخ 2-3 جولاي برگزار خواهد كرد
 
اين كنفرانس به موضوع هنر و تاريخ شفاهي اختصاص پيدا كرده است. در فراخوان مقاله آن چنين آمده است: تاريخ شفاهي تبديل به روشي مهم براي قابل فهم كردن زمينه هاي فعاليت هاي  هنري و طراحي شده است. مصاحبه با افرادي كه در خلق آثار دخيل بوده اند مانند توليد كنندگان و يا خريداران وحاميان آثار هنري، امكان دسترسي محققين را به تاريخي دگرگونه و به ثبت نرسيده در هنر،  فراهم مي كند. 

اين كنفرانس متمركز بر سه موضوع اصلي است: تاريخ، عمل و تفسير.


 تاريخ: مشاركت تاريخ شفاهي در مستندسازي و حفاظت فعاليت هاي خلاقه؛ خلق هويت هاي خلاقه از طريق روايت هاي تاريخ شفاهي؛ روابط متقابل ميان فعاليت فرد و زمينه هاي گسترده فرهنگي آنها؛ روايت هاي خلاقيت و ساختن تاريخ هاي آلترناتيو، خاطره كارهاي از دست رفته.


عمل: فعاليت خلاقه با استفاده از تاريخ شفاهي و كاركرد خاطره؛ طراحان به مثابه واسطه هايي در آثار/پروژه هاي تاريخ شفاهي؛ ملاحظات اخلاقي در استفاده از خاطره هاي فرد براي اثر هنري / طراحي؛  استفاده از تصوير به عنوان انگيزه خاطره؛ پروژه هاي تاريخ شفاهي جوامع هنري و تاريخ شفاهي به مثابه روايت تجسمي.


تفسير: تاريخ شفاهي به عنوان آفرينندة معنا؛ تاريخ شفاهي و گواه در موزه و گالري؛ تاريخ شفاهي و آموزش هنر؛ پژوهش مبتني بر روايت در هنر و تاريخ شفاهي؛  مسئله تاريخ شفاهي به عنوان زندگي نامه خود نوشت و مرز بين شفاهي، شنيداري و بصري. 

http://www.ohs.org.uk/latest-news/