کتابچه جمع و خرج کل ممالک محروسه سیچقان ئیل سنه 1318


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۱۰:۵۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۲۵:۲۳
کتابچه جمع و خرج کل ممالک محروسه سیچقان ئیل سنه 1318
  • محل نگهداری اثر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر‌ایران
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1392
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات:‌ این اثر کتابچه‌ای از صورت دخل و خرج کل‌ایران در سال 1318 قمری است که به فرمان مظفرالدین شاه قاجار توسط میرزا حسین وزیر دفتر تهیه شده است. کتابچه حاوی اطلاعات دقیقی از حیث تاریخ دیوانسالاری، شیوه اداره کشور، شناخت خانواده ها و طبقات اجتماعی از آغاز دوره قاجاریه تا سال 1318 قمری است. کتابچه حاضر تنها بودجه تهیه شده در دوره مظفری و آخرین دفتر به‌این سبک در دوره قاجاریه است که علاوه بر دارا بودن بخشی از اطلاعات دفاتر قبلی، مطالب دوره مظفری به آن افزوده شده و حاوی اطلاعات ارزشمند تاریخی از جمله میزان عوائد و مداخل، ساختاری مالی، اقتصادی و سیاسی حکومت، سازمان اجتماعی کشور، مناصب و مشاغل، پیوندهای دودمانی، سلسله انساب، تعلیم و تربیت، سطح معیشت در کل کشور و تمامی مردم از شهری، روستایی،‌ایلی، عشایری، کشوری و لشگری است.