نمايشگاه حادثه 11 سپتامبر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۳:۳۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۳:۴۲:۱
نمايشگاه حادثه 11 سپتامبر

مجموعه و نمايشگاه دوره ی از آثار بجا مانده از حادثه 11 سپتامبر روز پنج شنبه اول آوريل افتتاح خواهد شد و در يك ايستگاه شنود در پايگاه يادمان 11 سپتامبر در منهتن نمايش داده خواهد شد.

بسياري از مضبوط های صوتی و اقلام اين نمايشگاه درآينده در موزه و يادمان 11 سپتامبر قرار خواهند گرفت كه اكنون در دست ساخت است.

از طريق اين نمايشگاه مردم قادر خواهند شد كه داستان های فردی مربوط به 11 سپتامبر را بشنوند و بفهمند كه چگونه اين حادثه و عواقب پس از آن تجربه شده است.

اين داستان‌ها با منابع و موادی كه به آنها ضميمه شده اند، تكميل شده و به اين روش به واقعيت نزديك شده‌اند