خمسه نظامی 1


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۹:۴۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۷:۱۱
خمسه نظامی 1
  • محل نگهداری اثر: مدرسه عالي شهيد مطهری (سپهسالار)
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1388
  • تاریخ ثبت در فهرست جهانی حافظه جهانی: 2011
  • شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1007
  • توضيحات: نسخه خطي در سال1388 شمسي(2009 ميلادي) از سوي مدرسه عالي شهيد مطهري (سپهسالار) به كميته ملي حافظه جهاني معرفی شد و در بهمن ماه 1388 شمسي (2010 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران به ثبت رسيد.

پنج گنج یا خمسه یکی از بزرگ ترین آثار ادبی‌ایران، سروده نظامی گنجوی است.‌این اثر شامل پنج منظومه مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه، برگرفته از داستان های مشهور ادبیات فارسی است. سرودن مخزن الاسرار در سال 572 ق. به پایان رسیده و دارای 2263 بیت است. خسرو و شیرین در سال های 573 تا 576 ق. سروده شده و 6512 بیت دارد. لیلی و مجنون نیز در سال 584 ق. و بعد از خسرو و شیرین در 4718 بیت سروده شد. هفت پیکر یا هفت گنبد در 5136 بیت و در سال 593 ق. به نظم درآمد. اسکندرنامه نیز 10500 بیت دارد و در مورد داستان اسکندر مقدونی و سفرهای جنگی وی است. از‌این اثر پنج نسخه در مدرسه عالی شهید مطهری، موزه ملی‌ایران، کاخ موزه گلستان، کتابخانه و موزه ملی ملک و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران موجود است.