تعیین سطح دسترسی اسناد در آرشیوهای ملی جهان (5)


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۱۳:۳۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۱۳:۴۳:۳۸
تعیین سطح دسترسی اسناد در آرشیوهای ملی جهان (5)

آرشيو ملی كره جنوبی

آزادسازی و رفع محدوديت دسترسی؛

در آرشیو ملی کره جنوبی اسناد عمومی سازمان‌های عمومی منعی براي دسترسی ندارند. اما، اسناد محرمانه دوره محدوديت 30 ساله دارند، كه هر پنج سال يك بار مورد بازنگری قرار می گيرند. مراحل آزادسازی اسناد نیز به شرح زیر است:

  • بازنگری و تهيه گزارش بازنگری؛
  • تصميم‌گيری شورای آزادسازی در باره اسناد محرمانه؛
  • ثبت نتيجه غيرمحرمانه‌سازی؛
  • اعلام آزادسازی و ثبت در سامانه.

آدرس وبگاه:    www.archives.go.kr