برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی «حفاظت و مرمت آثار كاغذی»

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۴:۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۴:۹:۴۳
برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی «حفاظت و مرمت آثار كاغذی»

 برای کارشناسان اعزامی از کشور ازبکستان در اداره‌کل مرمت و حفاظت؛

بیست و یکمین دوره آموزشی تئوری و عملی «حفاظت و مرمت آثار كاغذی» در راستای تعامل با كشورهای منطقه ، كشورهای عضو اكو و سواربیكا، برای کارشناسان اعزامی از کشور ازبکستان در اداره‌کل مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا ، از روز شنبه ۷ اردیبهشت آغاز شد و تا روز چهارشنبه۱۱ اردیبهشت به مدت ۵ روز ادامه داشت.

در این دوره پنج  روزه، ۷ نفر از مسئولان و کارشناسان اعزامی از کشور ازبکستان حضور داشتند كه ضمن بازدید از بخش‌های تخصصی ساختمان‌های کتابخانه و آرشیو ملی ایران، با سیاست‌های حفاظت و نگهداری در سازمان اسناد و كتابخانه ملی ج.ا.ا، استانداردهای حفاظت و نگهداری، عوامل آسیب‌ رسان به منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای، روش‌های شناسایی عوامل بیولوژی، آسیب‌زدایی شیمیایی، روش‌های مرمت، انواع روش‌های دوخت و جلدسازی، مرمت جلدهای آسیب دیده آشنا شدند.

 در پایان دوره نیز، گواهی‌نامه دوره آموزشی به کارشناسان مذکور اعطاشد.