مجموعه اسناد تصویری دفاع مقدس


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۰:۳۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۲۹:۳۶
مجموعه اسناد تصویری دفاع مقدس
  • محل نگهداری اثر: اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1394
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: اسناد تصویری دوران دفاع مقدس، مجموعه ی منحصر به فرد از وقایع جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس، بین سال های 1359 تا 1367 شمسی است. این مجموعه، با بیش از 3000 ساعت، مستند مهمی برای شناخت تاریخ حوادث هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران و تبیین اوضاع سیاسی، اجتماعی و نظامی کشور است.

ایران در دوران جنگ تحميلي، مهمترین دوره سیاسی، اجتماعی و نظامي خود را دربرداشت. این مجموعه، علاوه بر حفظ و انتقال بسیاری از مفاهیم دفاع مقدس، اوضاع سیاسی، اجتماعی و نظامي ایران در سالهاي  1359 تا 1367 را نشان می دهد.