الابنیه عن الحقایق الادویه [روضه الانس و منفعه النفس]:


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۰:۲۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۲۸:۵۲
الابنیه عن الحقایق الادویه [روضه الانس و منفعه النفس]:
  • محل نگهداری اثر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1392
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: این یکی از مهم ترین و کهن ترین آثار فارسی در زمینه داروشناسی است که به قلم ابومنصور موفق بن علی هروی به نگارش درآمده است. از نویسنده این اثر جز همین نام آگاهی چندانی در دست نیست و چنین به نظر می رسد که در زمان کتابت نسخه اصلی این اثر (447 ق.) وی زنده بوده است.

از این اثر ارزشمند دستنوشته ای تاریخ دار و بی مانند به خط علی بن احمد اسدی طوسی باقی مانده که تا امروز کهن ترین دست نوشته فارسی شناخته شده در جهان است. این دستنوشته در کتابخانه ملی اتریش نگهداری می شود. اثر ثبت شده نخستین چاپ رنگی و کامل آن در ایران است که با چند مقدمه فارسی و انگلیسی همراه است. مقدمه های فارسی این اثر به قلم استاد ایرج افشار و دکتر علی اشرف صادقی به نگارش درآمده است و افزون بر آن، ترجمه فارسی مقدمه زلیگمان نیز به این مجموعه افزوده شده است.