آشنایی با مؤسسه ها: دفتر منطقه ای تاریخ شفاهی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۴:۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۴:۱۱:۳۰
آشنایی با مؤسسه ها: دفتر منطقه ای تاریخ شفاهی

دفتر منطقه ای تاریخ شفاهی [Regional Oral History Office] یك برنامه  تحقیقی دانشگاه كالیفرنیا، شاخه بركلی است كه از طریق كتابخانه بنكرافت فعالیت می نماید. این برنامه، اسناد صوتی و تصویری تاریخ كالفرنیا و ایالات متحده را  در محدوده منطقه ای جمع‌آوری نموده و در این زمینه آموزش داده، ارزیابی، ذخیره و نگهداری می نماید. این دفتر زمینه فعالیت در حوزه منابع شفاهی را برای دانشجویان و محققان با هدف بهبود كیفیت تحقیقات آنها با كمك گرفتن از نظریات جامعه شناسی، روش شناسی و همچنین با استفاده ازمصداق هایی از اظهارات شخصی و حافظه جمعی، فراهم می آورد. 
  دفتر منطقه ای تاریخ شفاهی از زمان آغاز فعالیت آن در سال 1954،  مصاحبه هایی در زمینه های مختلف و موضوعات محوری به انجام رسانده است كه از آن  جمله است موضوعات  سیاست و حکومت، قانون و حقوق، هنرها، كارو تجارت، اجتماع و تاریخ اجتماعی، تاریخچه دانشگاه کالیفرنیا، منابع طبیعی و محیط زیست و علم و فن آوری. مصاحبه با افراد به عنوان مواد مورد نیاز برای تدوین رساله های تك نگر [مونوگراف]، مقاله‌ها ، کتابها، فیلم ها و ویدئوهای مستند و پایان نامه ها مورد استفاده قرارمی‌گیرند.  
مصاحبه ها با هدف فراخواندن هریک از حاضران در رویدادهای تاریخی برای ارائه گزارشی دقیق از آن وقایع انجام می شود. مصاحبه ها، پیاده سازی و به آرامی و با دقت، ویرایش شده و توسط مصاحبه شوندگان بازبینی می شوند. مصاحبه شوندگان تشویق شوند كه مطالب بیشتری ارائه دهند و یا کلمات و جملات خود متن مصاحبه را تصحیح و تكمیل نمایند. متن های مصاحبه پس از طی مراحل بررسی و تصحیح، فهرست نویسی، چاپ و همراه با عکس ها و سایر اضافات صحافی می‌شوند. نسخه های آرشیوی چنانچه حمایت مالی داشته باشد، در کتابخانه بنکرافت قرار می گیرند  و در غیر این صورت در دانشگاه كالیفرنیا، شاخه لوس‌آنجلس  UCLA نگهداری می شوند. 
نسخه های تكثیرشده، همانند و به روش ارائه خدمات نسخ خطی، در کتابخانه قابل دسترسی  هستند. کتابخانه بنکرافت همچنین نوار های اصلی مصاحبه را هم نگهداری می نماید تا به این وسیله محققان صدای مصاحبه شونده را نیز احساس كنند. 
 برخی از پروژه های این دفترعبارتند از: هنرمندان افغان، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر در کالیفرنیا، هنرمندان معلول، علوم زیستی و بیوتکنولوژی، جامعه هنر محور و مجارستان تحت تسلط کمونیسم و سرمایه داری . 
http://bancroft.berkeley.edu/ROHO/about.html