كتاب شیخ حسین خان چاه‌كوتاهی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۳:۳۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۳:۴۸:۱۹
كتاب شیخ حسین خان چاه‌كوتاهی

«كتاب شیخ حسین خان چاه‌كوتاهی» یكی از سه كتاب تازه انتشاریافته قاسم یاحسینی است كه به مصاحبه با شیخ محمد چاه‌كوتاهی اختصاص دارد. این كتاب درباره شیخ حسین پدر شیخ محمد مبارز ایرانی در سال های جنگ جهانی اول است كه در مبارزه با پلیس جنوب به شهادت رسید. كتاب بر مبنای مصاحبه‌ای كه مرحوم احمد فرامرزی  با شیخ محمد انجام داده بود، تنظیم شده و در سال 1377 به چاپ رسید. اینك كتاب به وسیله یاحسینی ویراستاری و به چاپ دوم رسیده است. 
همچنین كتاب «خاطرات و یادداشت های حسین بنی‌طرف» مربوط به سال های 1308 تا 1320 به قلم همین نویسنده توسط انتشارات سوره مهر به زودی منتشر خواهد شد. این كتاب با عنوان «روایت تبعید» شرح تبعید شیوخ سوسنگرد و دشت آزادگان به تهران و مازندران در زمان رضا شاه است. 
از قاسم یا حسینی تاكنون كتاب‌های «گزارش به خاك هویزه»، «خاطرات شفاهی سرهنگ یونس شریفی»، «سرباز سال‌های ابری»، «خاطرات حسن بنادری»، «دشتستان؛70 سال مبارزات ضد استعماری و ضداستبدادی»، «خاطرات ماشاء‌الله كازرونی»، «دریا خانم، خاطرات آذر علامه زاده» و «كمان زنان، مجموعه‌ای مقالات در باب فمنیسم جنگی» توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
اخیراً از قاسم یاحسینی به عنوان چهره ماندگار استان بوشهر، تجلیل به عمل آمد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812080202 
http://www.bistan.ir/viewnews.aspx?id=1707