یادآورها: پرویز شهریاری


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ - ۹:۲۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ - ۹:۲۹:۳۵
یادآورها: پرویز شهریاری

پرویز شهریاری، در دوم آذر  1۳۰۵، در شهر كرمان متولد شد.

در اوایل نوجوانی، پدر خود را از دست داد و برای امرار معاش، به ناچار كارگری می كرد و همزمان تحصیل خود را ادامه می  داد. بعد از گذراندن دوره اول دبیرستان، وارد دانشسرای مقدماتی كرمان شد و دوره آن جا را با موفقیت سپری كرد. سپس به تهران آمد و جهت آمادگی در آزمون، در كلاس های تكمیلی دانشسرا در رشته ریاضی ثبت نام كرد و موفق به اخذ دیپلم شد. پس از آن، در سال 1325 وارد دانشكده علوم شد و در سال ۱۳۳۲، در رشته ریاضی از دانشكده علوم فارغ‌التحصیل شد. از آن پس، به تدریس در دانشكده فنی دانشگاه تهران، كلاس‌های روزانه و شبانه دانشگاه تربیت معلم و مدرسه عالی علوم اراك مشغول شد. شهریاری، در دوران پرالتهاب سیاسی دهه۲۰، به مبارزه سیاسی روی آورد و و در فروردین ۱۳۲۸، پس از سوءقصد به جان محمدرضا پهلوی، بازداشت شد و به زندان افتاد. زبان روسی را در زندان فرا گرفت و دست به تألیف و ترجمه زد. تاریخ حساب تانون را، در زندان ترجمه كرد .

در سال 1342، به دعوت دكتر خانلری به مجله سخن رفت و سردبیری مجله سخن علمی را بر عهده گرفت. با تأسیس وزارت علوم در سال 1352، به دعوت دكتر مجید رهنما (اولین وزیر علوم) به آن وزارتخانه رفت و سرپرستی دفتر ترویج علوم را به عهده گرفت. وی، در طی مدت همكاری با آن جا، هشت جلد كتاب و یك مجله به نام مسائل دانشگاهی، منتشر كرد. همچنین، در همان سال ها در دانشگاه آزاد پیش از انقلاب، انتشار دو مجله را با نام‌های آشتی با ریاضیات و آشنائی با دانش، آغاز كرد. بعد از انقلاب، انتشار مجله آشتی با دانش متوقف شد، ولی انتشار مجله آشتی با ریاضیات را ادامه داد و بعدها آن را با نام آشنائی با ریاضیات تا اسفند 72 به چاپ رساند.

نامبرده، با تألیف كتاب‌های ریاضی در فاصله ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۲ و هم‌زمان با آن، تألیف و ترجمه صدها كتاب در تاریخ و آموزش ریاضیات، توانست نقش مهمی در پرورش فكری دانش آموزان و دانشجویان ایفا كند. شهریاری، با تأسیس دبیرستان‌های خوارزمی و مرجان، سعی كرد محیطی مناسب برای رشد جوانان كشور فراهم كند.

پرویزشهریاری، در سال 1345 موفق به دریافت نشان درجه یك علمی از وزیر آموزش و پرورش وقت، دكتر خانلری شد و  در سال 1384، به عنوان چهره ماندگار در رشته آموزش ریاضیات معرفی شد.