تاریخ شفاهی دفاع مقدس، در لرستان گردآوری می‌شود.


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۳:۳۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۳:۴۳:۳۹
تاریخ شفاهی دفاع مقدس، در لرستان گردآوری می‌شود.

مسئول واحد پژوهش و اسناد اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان، از گردآوری و تدوین تاریخ شفاهی دفاع مقدس در لرستان خبر داد.

علی داودی، مسئول واحد پژوهش و اسناد اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان، از راه‌اندازی تاریخ شفاهی دفاع مقدس در لرستان خبر داد و گفت: در این واحد ـ كه به همت اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان راه‌اندازی شده ـ وقایع مربوط به دفاع مقدس و عملیات‌ رزمندگان لرستانی، به‌صورت شفاهی (از طریق مصاحبه) گردآوری و سپس تدوین می‌شود.

وی، افزود: متأسفانه به دلیل نبود دسترسی به اسناد دفاع مقدس، بسیاری از حماسه‌های رزمندگان لرستانی هنوز ناشناخته مانده است كه در صدد هستیم از راه مصاحبه با فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس، ناگفته‌ها و وقایع جنگ را گردآوری كنیم.

داوودی، در خاتمه تصریح كرد: پس از گردآوری مطالب مربوط به فرماندهان و رزمندگان شاخص، وقایع مربوط به هر گردان را به‌طور جداگانه دسته‌بندی و در قالب كتاب و لوح فشرده، منتشر خواهیم كرد.