تاریخ شفاهی یوم النکبه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۲:۱۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۲:۱۵:۴۳
تاریخ شفاهی یوم النکبه

یوم النكبه یا روز نكبت، اصطلاحی است كه اشاره به جنگ اسرائیل و فلسطین در سال 1948 دارد كه در نتیجه آن، هزاران فلسطینی به اجبار ترك وطن كردند و آواره سرزمین های دیگر شدند. به عبارت دیگر، اشاره به روز نكبتی دارد كه در آن روز، دولت اسرائیل پایه گذاری شد. هر ساله در روز پانزدهم ماه مه، فلسطینیان با برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراضی، از سالگرد این رویداد به عنوان سالگرد نكبت یاد می كنند.

در جریان درگیری سال 1948 ـ كه سرانجام به تأسیس دولت اسرائیل انجامیدـ بیش از هفتصد هزار فلسطینی آواره شدند.

طرح تاریخ شفاهی النكبه ـ كه با همت وبگاه یادمان فلسطین http://www.palestineremembered.com از سال 2003 آغاز شده است ـ درصدد مستندسازی اطلاعات مربوط به شهرهای سرزمین فلسطین است كه اینك در اشغال دولت اسرائیل می باشد.

در این پایگاه، اهداف پروژه چنین تبیین شده است:

1.     به كارگیری تلاش فزون تر، برای تصویرسازی شهرهای موطن مهاجران در دوره قبل و بعد از یوم النكبه؛

2.     ضبط گویش های محلی، سنت ها، فرهنگ عامه و رویدادهای اجتماعی؛

3.  مستندسازی حوادثی كه به روز نكبت انجامید مانند درگیری با دسته های اسرائیلی، خرید اسلحه، تأثیر كشتار دیریاسین، پیشنهاد سازمان ملل برای جداسازی فلسطین و ... .

انگیزه اجرای طرح نیز، چنین اعلام شده است: حفظ تجربه های مهاجرانی كه در كهنسالی به سر می برند، همچنین افزایش حس همبستگی در میان فلسطینی ها با ارجاع دادن آن به گذشته خود، انتشار مصاحبه های جمع آوری شده از طریق وبگاه و در دسترس قرار دادن آن ها برای پژوهشگران و مورخان و فعالان حقوق بشر و ایجاد پایگاه داده متمركز درباره فلسطین.

از مجرای این طرح، تاكنون 450 مصاحبه با فلسطینی ها  شامل 1600 ساعت مصاحبه انجام شده است و از همین طریق، اطلاعات مربوط به 250 شهر و شهرك جمع آوری شده است. اطلاعات مذكور، تنها شامل مصاحبه نیست، بلكه نقشه ها و عكس های بی شماری را نیز در بر می گیرد. همچنین اطلاعات مرجع در مورد تاریخچه روابط فلسطین و اسرائیل و رهبران اسرائیل، ارائه شده است. كلیه مصاحبه هائی كه تاكنون انجام شده است، با ذكر مشخصات دراین پایگاه برای شنیدن یا رؤیت ویدیوئی علاقه مندان دسترس پذیر است.

http://www.palestineremembered.com/OralHistory/Interviews-Listing/Story1151.html

در این وبگاه، از مردم خواسته شده تا عكس های تاریخی خود را اسكن كنند و در پایگاه ذخیره نمایند. همچنین، از علاقه مندان درخواست  شده تا برای ادامه برنامه، به آن كمك مالی كنند. نكته ای كه به نظر بسیار جالب می رسد، این است كه حتا اسرائیلی ها نیز در این پایگاه مورد خطاب قرار گرفته و از آن ها نیز برای ارسال عكس و ارائه اطلاعات، طلب یاری شده است. چرا كه به نظر آن ها، همه اسرائیلی ها صهیونیست نیستند، بلكه بسیاری از آن ها برای اجرای عدالت در مورد فلسطینی ها، فعالیت های بشردوستانه دارند.