یونان باستان و اهمیت تاریخ شفاهی !


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۱:۴۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۱:۵۲:۵۳
یونان باستان و اهمیت تاریخ شفاهی !

اولی به دومی: جهان به یاد نخواهد آورد كه ما چه گفتیم و چه كردیم... .

دومی به اولی: ... مگر آن كه ضبط صوت و رونوشت صدا اختراع بشود.

 

 

برداشت از صفحه تاریخ شفاهی وبگاه انجمن آرشیوی بریتیش كلمبیا                    aabc.ca/msa/images