آشنایی با مؤسسه ها: معرفی تاریخ شفاهی دانشگاه کلمبیا


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۹:۴۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۹:۵۲:۴۱
آشنایی با مؤسسه ها: معرفی تاریخ شفاهی دانشگاه کلمبیا

دفتر تاریخ شفاهی دانشگاه كلمبیا دارای قدیمی ترین و بزرگ ترین برنامه سازمان یافته تاریخ شفاهی در دنیا است.

مجموعه تاریخ شفاهی دانشگاه كلمبیا كه در 1948 تأسیس شده است، هم اكنون شامل حدود 8000 مصاحبه ضبط شده بر روی نوار و تقریبا یك میلیون برگ رونوشت  می باشد. این خاطرات دربرگیرنده مصاحبه با چهره های تاریخی متعدد و متنوعی است. بیش از 2000 پژوهشگر در سال از مجموعه هایی كه در تاریخ شفاهی دانشگاه كلمبیا نگهداری می شود، استفاده می كنند. به این طریق این پژوهشگران با استفاده از مصاحبه های این مجموعه بیش از هزار جلد كتاب نگاشته اند. علاوه بر این، صدها رساله و مقاله از مجموعه تاریخ شفاهی دانشگاه كلمبیا استخراج شده است.

 تمركز اصلی این مجموعه بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایالات متحده می باشد. البته پروژه های بزرگی نیز در زمینه تاریخ چین و آرژانتین و نیز مصاحبه های پراكنده ای در مورد تاریخ سایر كشورها در این مجموعه موجود است. همچنین در زمینه هنرهای ملی، خدمات  اجتماعی و تاریخ تجارت نیز مجموعه های بزرگی فراهم آمده است.

با تلاش گردانندگان و یا از طریق اهدا، هر ساله حدود 200 تا 300 مصاحبه به این مجموعه افزوده می گردد. عموماً این مصاحبه ها را می توان به دو دسته طبقه بندی كرد: خاطرات زندگینامه ای طولانی تر و مصاحبه های كوتاه تری كه بر تجربیات ویژه متمركز شده اند .

 برگزاری كارگاه های آموزشی، سمینارهايِ تاریخ شفاهی، برقراری ارتباط شبكه ای میان سایت های ملی و بین المللی تاریخ شفاهی، ارائه مشاوره به افراد علاقمند و توسعه انجمن های مرتبط از جمله خدمات این دفتر می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه می توانید به وب گاه آن به نشانی زیر مراجعه فرمائید:

www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/oral