تاریخ شفاهی در بنیاد میراث شیمی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۸:۵۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۸:۵۳:۱۹
تاریخ شفاهی در بنیاد میراث شیمی

بنیاد   میراث   شیمی   در   فلوریدا   یك   برنامه   تاریخ   شفاهی   را   به   منظور   ایجاد   مجموعه   مصاحبه هایی   جامع   با   چهره های   پیشرو   در   علم   شیمی   آغاز   كرده   و   دنبال   می كند.

برنامه   تاریخ   شفاهی   در   این   بنیاد   را   مؤسسه   سیاست   و   تاریخ   معاصر   اجرا   می­كند.   این   مؤسسه   تاكنون   400   مصاحبه   را   ضبط   كرده   است.

اطلاعات   مربوط   به   این   طرح   به   كتابخانه   آتمرسپرده   شده   است.   مصاحبه ها   در   كتابخانه   مذكور   برای   استفاده   پژوهشگران   آماده سازی   شده   و   از   طریق   شبكه   آنلاین   قابل   دسترسی   است.   هر   فایل   مصاحبه   در   این   كتابخانه   شامل   نوارهای   مصاحبه،   كپی   متن   نهایی   مصاحبه،   متن   مصاحبه   كه   به   صورت   كلمه   به   كلمه   پیاده   شده   و   متن   پیاده   شده   مصاحبه   كه   توسط   مصاحبه   شونده   بازبینی   و   اصلاح   شده   است،   می باشد.

منابع   متفرقه   دیگر   شامل   مقالات   علمی،   اختراعات،   تصاویر   و   دست   نوشته های   منتشر   نشده   مصاحبه   شونده كه   برای   انجام   مصاحبه   جمع آوری   می   شوند نیز   از   طریق   كتابخانه   فوق   قابل   دسترسی   است.   خوانندگان   علاقمند   می توانند   از   پرونده   كامل   مصاحبه   استفاده   كنند.

دسترسی   به   مصاحبه های   این   مجموعه   در   اینترنت،   از   طریق   جستجوی   نام   مصاحبه   شونده   و   یا   جستجوی   كلیدواژه   امكان پذیر   است.   پس   از   جستجوی   عنوان   مورد   نظر،   نام   مصاحبه   شونده   و   تاریخ   انجام   مصاحبه   رؤیت   می شود.   با   كلیك   بر   روی   نام      مصاحبه   شونده   جزئیات   بیشتری   شامل   تاریخ   و   محل   تولد،   محل   مصاحبه،   تعداد   صفحات   مصاحبه،   نام   مصاحبه   كننده،   نوع   دسترسی،   خلاصه   مصاحبه   و   نیز   سالشمار   تجربیات   حرفه ای،   جوایز   و   نیز   اطلاعاتی   برای   معرفی   مصاحبه   كننده   دیده   می شود.

برای   استفاده   از   مصاحبه،   می توان   آن   را   از   طریق   سایت   كتابخانه   خریداری   كرد.   برای   بسته   مصاحبه   كه   محتویات   آن   قبلاً   برشمرده   شد،   مبلغ   60   دلار   و   برای   متن   مصاحبه   به   تنهایی   قیمت   25   دلار   معین   شده   است.   سی   دی   صوتی   و   فایل   پژوهشی   و   عكس ها   نیز   قابل   دسترسی   است   كه   قیمت   آنها   متغیر   می باشد.   قیمت   حمل   و   نقل   نیز   جداگانه   محاسبه   می گردد.

برای   دریافت   بسته   مصاحبه،   8   الی   10   هفته   و   برای   دریافت   متن   مصاحبه   به   تنهایی   2   هفته   زمان   در   نظر   گرفته   شده   است.

اطلاعات   جامع   تری   را   در   این   سایت   ببینید:   ://www.chemheritage.org/exhibits/ex-.l

تصویر   برگرفته   از   سایت:   www.geology.ucdavis.edu