مجموعه ویژه تاریخ شفاهی هنگ کنگ


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۸:۴۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۸:۴۹:۴۳
مجموعه ویژه تاریخ شفاهی هنگ کنگ

از بیست و هشتم اكتبر 2009 شهروندان هنگ كنگی قادر شدند كه به مجموعه ویژه تاریخ شفاهی دسترسی پیدا كنند.

این مجموعه در طبقه هجدهم كتابخانه مركزی وزارت امور داخلی هنگ كنگ با حضور مقام های رسمی و دانشگاهی افتتاح شد. «مجموعه خاص» تاریخ شفاهی حاوی اطلاعاتی در مورد تاریخ هنگ كنگ، زندگی اجتماعی، فرهنگ، آموزش و پرورش و سیاست است.

با افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تاریخ شفاهی، وزارت امور داخلی طرح پایگاه تاریخ شفاهی هنگ كنگ را با راه اندازی مجموعه خاص تاریخ شفاهی هنگ كنگ در كتابخانه مركزی بخش خدمات امور فرهنگی و اوقات فراغت آغاز كرد.

این مجموعه خاص دو هدف را دنبال می كند: جمع آوری اطلاعات و در دسترس عموم قرار دادن منابع گسترده تاریخ شفاهی در هنگ كنگ برای مطالعه و علاقه عمومی. این برنامه درصدد است به این وسیله درك عمومی را نسبت به ارزش تاریخ شفاهی به عنوان ابزاری برای حفظ میراث و فرهنگ عمومی ارتقا و استفاده از تاریخ شفاهی در مطالعات هنگ كنگ را ترویج بدهد.

اطلاعاتی كه در ادبیات مكتوب یافت نمی شود اما دارای اهمیت تاریخی است، به وسیله تاریخ شفاهی حفظ می شود و به مورخان كمك می نماید تا تصویر دقیق تری را از گذشته بازسازی كنند. از آنجا كه مواد مضبوط، مستقیم ترین نگاه انسانی به تاریخ را به دست می دهد و شاهدی است بر تغییرات در اجتماع و تحول سنت ها و آئین ها و میراث فرهنگی، این كار افق های مطالعات تاریخی را گسترش می دهد.

با ایجاد مجموعه خاص مردم می توانند به این منابع و تحقیقات و انتشارات مربوط به آن دسترسی پیدا كنند و از برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم اطلاع رسانی چند رسانه ای استفاده كنند.

علاقمندان همچنین می توانند درباره مجموعه خاص و مجموعه های تاریخ شفاهی در سایر مؤسسه ها از طریق وب گاه موضوعی اطلاعات تاریخ شفاهی هنگ كنگ، مطالبی را بیاموزند.