معرفی مجموعه های گروه اطلاع رسانی منابع ديداری - شنيداری: مجموعه مصاحبه با تعدادی از نقاشان و طراحان معاصر ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۵:۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۵:۴:۵۴
معرفی مجموعه های گروه اطلاع رسانی منابع ديداری - شنيداری: مجموعه مصاحبه با تعدادی از نقاشان و طراحان معاصر ایران

تاریخ درج خبر : 

مجموعه مصاحبه با نقاشان معاصر ایران كه از سال 1373 توسط اداره آرشیو شفاهی (در حال حاضر گروه اطلاع رسانی منابع دیداری شنیداری) سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران انجام شده، دربردارنده مصاحبه با بزرگانی نظیر: محمد ناصری پور، پرویز بهزاد، ابوالفتح رسام عربزاده، عباس كاتوزیان، عباس بلوكی‌فر، حسین دستخوش همدانی، كلارا آبكار، جواد حمیدی، هانیبال الخاص، بهجت صدر، محسن وزیری‌ مقدم، محمد فراهانی، مریم سالور، ابراهیم حقیقی، قباد شیوا، محمود جوادی‌پور و فرشید مثقالی است.
از جمله موضوع های مطرح شده در این مصاحبه ها، می توان به موارد زیر اشاره كرد:

نقاشی، نقاشی ایرانی، نقاشی قهوه خانه ای، نقاشی نوین، نقاشی ایتالیا، نقاشی فرانسوی، نقاشی های شنی، مینیاتور ایرانی، موزه داری، موزه بهزاد، مرمت و نگهداری آثار فرهنگی، نقاشان ایرانی، هنرمندان ایرانی، حسین طاهرزاده بهزاد، حسین قوللر آغاسی، قالی و قالیبافی، كمال‌الدین بهزاد، دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، رامبراند، محمد غفاری(كمال الملك)، كاخ سعدآباد، جنگ هفت لشكر(نقاشی)، محمد مدبر، حسن اسماعیل‌زاده، محمد فراهانی، هنرستان كمال‌الملك تهران، نمایشگاه های نقاشی، آسوریان ایران، هنر و اجتماع، انستیتو آرت شیكاگو، بورس آنسفلد، تاریخ قوم آشور(نقاشی)، مواد و مصالح نقاشی، هنر و ادبیات، عكاسی، گرافیك، هنر تجربی، هنرمندان، مرتضی ممیز، پوستر‌ها، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، محسن صدر(صدرالاشراف)، زنان، پرویز محمود، روبیك گریگوریان، طراحی، اكسپرسیونیسم(هنر)، نقاشی كمپوزیسیون، دانشكده هنرهای زیبای رم، پیتر مندریان، آموزش و پرورش كودكان، طبیعت(زیبائی شناسی)، استعداد نقاشی در كودكان.

 این مصاحبه ها در اطاق اطلاع رسانی تاریخ شفاهی در تالار پژوهش اداره كل اطلاع رسانی و ارتباطات، قابل ارائه به اعضای آرشیو می باشد. مدارك عضویت در آرشیو عبارت است از 2 قطعه عكس و تصویر شناسنامه یا كارت ملی. اتاق اطلاع رسانی تاریخ شفاهی در ضلع شمالی تالار  پژوهش در ساختمان آرشیو ملی ایران (ساختمان گنجینه اسناد) قرار دارد.