حفاظت از تاریخ قرقیزستان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۳:۲۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۳:۲۴:۳۱
حفاظت از تاریخ قرقیزستان

اخیراً در جمهوری قرقیزستان تلاش هایی برای حفظ میراث تاریخی شفاهی این كشور صورت گرفته است. این فعالیت در سایت تاریخ آسیای مركزی به این ترتیب معرفی شده است:

«در حالی كه محققان بسیار زیادی وقت خود را در آرشیوهای مسكو برای مطالعه رخدادهای بزرگ دوره اتحاد جماهیر شوروی گذرانده اند، بخش بسیار اندكی از این تحقیقات متوجه آسیای مركزی بوده است. این در حالی است كه مردم پنج جمهوری قزاقستان، قرقیزستان، تاجیكستان، تركمنستان و ازبكستان تجربه متفاوتی از اتحاد جماهیر شوروی نسبت به روس ها یا اروپای شرقی ها دارند.

این پروژه برای جمع آوری تجربیات مردم این منطقه طراحی شده است. هیچ كدام از افراد دخیل در این طرح، اهل تاریخ نیستند. چرا كه هدف پروژه این است كه به سادگی داستان های مردم را گرد آورد، قبل از آنكه فرصت از دست برود.

 ما امیدواریم كه این مصاحبه ها توسط مورخین آینده تجزیه و تحلیل و تفسیر شوند. داستان های این مصاحبه ها عبارتند از: جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، بازسازی دوران پس از جنگ، مرگ استالین، عصر خروشچف و برژنف، استقلال و خصوصی سازی.

از مصاحبه شوندگان درباره زبان، مذهب، نقش مردان و زنان در جامعه، روزهای مدرسه، تجربیاتشان از جنگ، جریان های مهاجرت، تبعید، كشاورزی، غذا و سرگرمی پرسش شده بود.

متوسط سن مصاحبه شوندگان این طرح 75 سال است. 77 درصد آنها قبل از ورود اتحاد جماهیر شوروی به جنگ جهانی دوم، به دنیا آمده بودند. 57 درصد مصاحبه شوندگان مرد و 43 درصد آنها زن بوده اند؛ 51 درصد آنها قرقیز، 20 درصد روس، 11 درصد ازبك، 6 درصد تاجیك و 11 درصد از اقوام دیگر بوده اند.

نیمی از آنها روستایی و نیمی شهری بوده اند. 40 درصد مصاحبه ها در بیشكك، پایتخت قرقیزستان انجام شده است». 

اطلاعات بیشتر در مورد این طرح را می توان در سایت http://centralasianhistory.org/ جستجو كرد.