منابع معتبر تاریخ شفاهی در کتابخانه تاریخ معاصر گنجینه اسناد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۸ - ۱۴:۵۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۸ - ۱۵:۱:۳۳
منابع معتبر تاریخ شفاهی در کتابخانه تاریخ معاصر گنجینه اسناد

اخیراً 4 عنوان كتاب تخصصی تاریخ شفاهی به زبان انگلیسی خریداری و در كتابخانه تخصصی تاریخ معاصر و علوم آرشیوی در ساختمان گنجینه اسناد قرار گرفت.

كتاب اول با عنوانDOING ORAL HISTORY–A PRACTICAL GUID راهنمای عملی تاریخ شفاهی است كه دونالد ریچی آن را نوشته و دانشگاه آكسفورد آن را در سال 2003 به چاپ رسانده است.

كتاب 8 فصل دارد و محتوای آن به صورت پرسش و پاسخ تهیه شده است. عناوین اصلی كتاب عبارتند از فراهم سازی طرح تاریخ شفاهی، مدیریت مصاحبه، استفاده از تاریخ شفاهی در آرشیوها و كتابخانه ها و تعلیم تاریخ شفاهی.

كتاب بعدی با عنوان THE ORAL HISTORY READER ، مجموعه مقالات تاریخ شفاهی است كه توسط رابرت پرك و آلیستر تامسون گردآوری و ویرایش شده است.

این كتاب اولین بار در سال 1998 توسط انتشارات روتلج چاپ و منتشر شد و در سال های 2000 و 2002 و 2003 تجدید چاپ شد. ویرایش دوم آن نیز كه دارای مقالات متفاوت و جدیدی نسبت به ویرایش اول است، در سال 2006 منتشر شد.  

كتاب دربردارنده 43 مقاله در قالب 5 بخش است و عناوین مهم آن عبارت است از: توسعه بحرانی، انجام مصاحبه، تفسیر خاطره، تاریخ سازی، حمایت و توانمندسازی.

كتاب دیگر با عنوان         CURATING ORAL HISTORIES FROM INTERVIEW TO ARCHIVE  نوشته نانسی مك كی است. این كتاب را انتشارات لفت كوست در سال 2007 به چاپ رسانده است.

كتاب دارای 9  فصل است كه مراحل مختلف اجرای طرح تاریخ شفاهی را گام به گام تشریح می نماید. مهم ترین عناوین آن عبارتند از: تنظیم صحنه، سازمان های آرشیوی، جریان های حقوقی و اخلاقی، تكنولوژی ضبط صدا، پیاده كردن متن مصاحبه، تهیه فهرست های راهنما، حفظ و نگهداری تاریخ شفاهی در شبكه اینترنت.

در این كتاب به صورت موجز اما كاربردی مسائل تاریخ شفاهی مرور گردیده و اطلاعات مفیدی به خواننده ارائه شده است. در انتها نیز نمونه فرم های مورد نیاز در این فعالیت و برخی اطلاعات مرجع دیگر ارائه شده است.

كتاب چهارم با عنوان THE ORAL HISTORY MANUAL  تألیف باربارا سامر و مری كوئین لند است كه انتشارات آلتاماریا آن را در سال 2002 چاپ كرده و دارای 12 بخش است. عناوین مهم كتاب عبارت است از نمای كلی طرح تاریخ شفاهی و طراحی آن، توجه به مسائل حقوقی و اخلاقی در تاریخ شفاهی، تكنولوژی ضبط صدا، دریافت كمك های مالی، آماده شدن برای مصاحبه، انجام مصاحبه و پردازش و نگهداری. مطالب كتاب جابجا با تصاویری مرتبط با موضوع جذاب تر و پرمحتواتر شده است.

این كتاب ها در كتابخانه تخصصی تاریخ معاصر و علوم آرشیوی در دسترس همگان قرار دارد.