انتشار کتاب خاطرات اصغر پارسا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۱۳:۵۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۱۴:۰:۲۰
انتشار کتاب خاطرات اصغر پارسا

كتاب «فرزند خصال خویشتن: خاطراتی از نهضت ملی» مبتنی بر خاطرات اصغر پارسا منتشر شد.

اصغر پارسا عضو و سخنگوی حزب ایران و نماینده مجلس هفدهم شورای ملی بود و به دلیل همراهی با نهضت ملی شدن نفت، خاطرات قابل توجهی از جریان این مبارزه داشت.

این كتاب حاوی خاطرات وی از دوران كودكی، تحصیلات، اشتغال در وزارت خارجه، مأموریت در چین، نمایندگی در مجلس هفدهم شورای ملی، عضویت در هیأت نمایندگی ایران در دیوان لاهه برای دادخواهی از حقوق ایران، كودتای 28 مرداد و بازداشت و حبس به دلیل همراهی با نهضت ملی شدن نفت و مسائلی در رابطه با جبهه ملی دوم است.

سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران طی یازده جلسه خاطرات اصغر پارسا را ضبط كرده بود كه در این كتاب از آن اطلاعات استفاده شده است. به گفته علی پارسا، فرزند اصغر پارسا كه كتاب به همت او به چاپ رسیده است، متن این كتاب به تقریر پدرش و به تحریر خود او نوشته شده و بخشی نیز بر پایه سلسله مصاحبه های سازمان اسناد ملی تهیه شده است. كتاب شامل تصاویری است تاریخی و  مرتبط با متن.

كتاب فرزند خصال خویشتن را نشر نی در 207 صفحه در قطع رقعی به چاپ رسانده است.