تاریخ شفاهی جنبش استقلال خواهی هند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۱۰:۴۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۱۰:۵۴:۱۳
تاریخ شفاهی جنبش استقلال خواهی هند

میلیون ها نفر هندی در جنبش مسالمت آمیز برای استقلال هند به رهبری مهاتما گاندی و خروج از سلطه استعمار بریتانیا شركت داشتند و یا شاهد رخدادهای آن بوده اند.

چند سال است كه به همت دو مؤسسه هندی تلاش های متمركزی صورت گرفته است تا تجربه ها و یا شواهد مبارزین هندی ضبط تصویری شود.

بنیاد گاندی سرو( Gandhiserve Foundation) با همكاری سازمان گاندی سرو تراست هند (India Trust   Gandhiserve) مبارزین این جنبش را شناسایی می كند و با آنها درباره جنبه های مختلف این جنبش كه نخستین مبارزه بزرگ بر پایه حقیقت و مسالمت در تاریخ بوده است، مصاحبه می كند.

اغلب مبارزین اكنون در سنین 70 الی 90 سالگی هستند و در واقعاً این آخرین فرصت است تا بتوان با شاهدان عینی جنبش استقلال خواهی هند گفتگو كرد. به طور كلی در دو ایالت گجرات و مهارشترا 2500 آدرس جمع آوری شده است. این پروژه كه از سال 2004م. آغاز شده است در نظر دارد با 1000 نفر طی 5 سال گفتگو كند.

حاصل بخشی از این تلاش در سایت  http://www.gandhiserve.org   قابل دسترسی است.