برگزاری ششمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۱۰:۲۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۱۰:۲۶:۳۹
برگزاری ششمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی

ششمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی در دانشگاه اصفهان در 19 آبان 1388 با موضوع آموزش و تاریخ شفاهی برگزار می شود.

در فراخوان این برنامه مندرج در سایت تاریخ شفاهی اعلام شده كه علاقمندان می توانند مقالات خود را در رابطه با موضوع اعلام شده تا 15 مهرماه به گروه تاریخ دانشگاه اصفهان ارسال دارند.

 موضوعات فرعی این نشست عبارت است از:

1- نظام آموزش سنتی

1-1- مكتب خانه آموزش پسران و دختران، مكتب دار زن و مرد

1-2- موضوعات درسی در مكتب های قدیم و سطوح درسی

3-1- حوزه های علمیه

                       مدرسین، مواد درسی

                     علوم جدیده، سطوح درسی

2- نظام آموزشی جدید

2-1- مدارس دخترانه و پسرانه

2-2- مواد درسی نظام آموزشی اكابر

2-3- مبارزه با بی سوادی، سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترویج

2-4- معلمین و دانشسراها و مراكز تربیت معلم

2-5- نظام اداری آموزش و پرورش