برگزاری کارگاه تاریخ شفاهی توسط موزه بانک عثمانی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۹:۲۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۹:۲۳:۴۹
برگزاری کارگاه تاریخ شفاهی توسط موزه بانک عثمانی

علاقه به تاریخ شفاهی در سال های اخیر در تركیه رو به افزایش بوده است به نحوی كه صدها نفر از اطراف و اكناف تركیه، متقاضی شركت در كارگاه پژوهشی تاریخ شفاهی كه اخیراً توسط موزه بانك عثمانی ترتیب داده شده بود، بودند. اگرچه خبرگزاری این كارگاه فقط از طریق سایت موزه اعلام شده بود ولی تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از ظرفیت پیش بینی شده بود و به ناچار تنها 200 نفر از متقاضیان پذیرفته شدند.

این كارگاه توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه سابانجی و نیز استاد انسان شناس، لیلا نزی اجرا شد. نكته مهمی كه در این كارگاه به شركت كنندگان نمایانده شد، این بود كه تركیه در عصر معاصر دستخوش تغییرات شگرفی شده است. خانم نزی معتقد است كه تركیه كار تاریخ شفاهی را دیر شروع كرده است.

شركت كنندگان در این كارگاه در روز اول با تعاریف تاریخ شفاهی آشنا شدند. در روز دوم در مورد روش های عملی تاریخ  شفاهی و پروژه های ارائه شده توسط شركت كنندگان بحث شد. پروژه هایی كه در این كارگاه ارائه شد به طور عمده بر روی رخدادهای تاریخ معاصر و تاریخ خانوادگی متمركز بودند و نشان دادند كه جامعه تركیه دارای ساخت فرهنگی چند رنگی است.

یادآور می گردد كار تاریخ شفاهی در تركیه از سال 1993 آغاز شده است و توسط بنیاد تاریخ دنبال می شود.

در این بنیاد تاكنون پروژه های متعدد تاریخ شفاهی اجرا شده است. از جمله می توان به پروژه تاریخ شفاهی 1000 شاهد تاریخ اشاده كرد كه هدف از اجرای آن مصاحبه با افراد بالای هفتاد سال سن دارای زمینه های مختلف فرهنگی، اجنماعی و مذهبی است. این بنیاد همچنین، پروژه دیگری را تحت عنوان صدای مدیترانه تحت حمایت كمیسیون اروپا به منظور توسعه فرایندهای مناطق مختلف در استانبول در دست تحقیق دارد.