یادآورها: غلامحسین بیگدلی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۹:۱۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۹:۲۱:۲۷
یادآورها: غلامحسین بیگدلی

غلامحسین بیگدلی در سال 1297 ش. در تهران به دنیا آمد.

خانواده او از اخلاف ایل بیگدلی بودند كه در دربار صفوی در مناصب نظامی خدمت می كردند. او در دبستان، دبیرستان و دانشكده نظام تحصیل كرد. در سال 1320 از دانشكده نظام فارغ التحصیل شد و به خدمت در لشكر دوم ارتش مشغول گردید. مدتی به عنوان محافظ اشرف پهلوی انتخاب شد. این دوره، امكان آشنایی او  با مفاسد اخلاقی این خانواده را فراهم كرد.

غلامحسین بیگدلی كه به اقتضای شرایط زندگی، از سویی با فقر شدید فرهنگی و مالی روستائیان ایران و از سوی دیگر با ظلم و ستمی كه درباریان نسبت به آنها روا می داشتند، آشنا بود و با توجه به فساد شدید موجود در دربار، در سال 1321 به حزب توده گرایش پیدا كرد. پس از قیام افسران خراسان در سال 1324 به جرم عضویت در حزب توده دستگیر و به زندان شیراز و كرمان منتقل شد. پس از آزادی از زندان، در سال 1325 همراه سایر افسران حزب توده و افراد خانواده اش به روسیه شوروی گریخت. در آنجا با شرایط دشوار معیشتی و نیز نظارت دائمی ك. گ. ب روبرو و متوجه شد كه هیچ یك از شعارهای حزب تحقق نیافته است و ظلم بسیاری در آن جامعه وجود دارد. لذا مكاتبات اعتراض آمیزی را آغاز كرد كه منجر به محكومیتش به اتهام جاسوسی شد. او مورد شكنجه های بسیاری قرار گرفت و پس از ده ماه حبس طی محاكمه‌ای غیابی به 25 سال زندان با اعمال شاقه و 5 سال آزادی بدون بهره گیری از حقوق اجتماعی محكوم شد. با مرگ استالین پس از هشت سال تحمل شرایط طاقت فرسا، از زندان آزاد شد و توانست در شرایط معمولی به تحصیل و زندگی بپردازد.

پروفسور بیگدلی از این پس زندگی علمی خود را آغاز كرد. او در مدت اقامت در باكو در رشته زبان شناسی تحصیل و در سال 1969 مدرك دكتری علوم در رشته مذكور را دریافت كرد. وی20 عنوان كتاب به زبان های فارسی، تركی و روسی نگاشته و در سمپوزیوم ها و كنفرانس ها در مورد ادبیات ایران سخنرانی كرده و همچنین اشعار بسیاری به زبان فارسی و تركی سروده است كه مجموعه اشعاراو در سال 1381 در دیوان بیگدلی چاپ شده است.

پروفسور غلامحسین بیگدلی، ادیب، شاعر، خوشنویس و پژوهشگر معاصر در بیست و پنجم مرداد 1377  بر اثر حمله قلبی دارفانی را وداع گفت و در امامزاده طاهركرج به خاك سپرده شد.