یادآورها: نصرت الله خازنی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۸:۵۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۹:۱۳:۳۸
یادآورها: نصرت الله خازنی

نصرت الله خازنی در سوم مرداد 1296ش. در تبریز، به دنیا آمد.

پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به تهران آمد و تحصیلات عالیه خود را در سال 1314 در رشته قضایی دانشكده حقوق دانشگاه تهران آغاز كرد. در سال 1317 موفق به دریافت درجه لیسانس شد و در همان سال در بانك ملی مشغول به كار گردید. پس از انجام خدمت نظام وظیفه در سال1320 به استخدام وزارت بهداری درآمد و با سمت مشاور حقوقی و سپس معاون اداره «منع احتكار دارو» به كار مشغول شد. در سال 1325 به سمت رئیس اداره كارگزینی این وزارتخانه منصوب شد.

در سال 1329 هنگامی كه به دستور سپهبد حاج علی رزم آرا، نخست وزیر وقت، سازمان بازرسی نخست وزیری، تأسیس و از هر سازمان نماینده ای به این سازمان دعوت شد، خازنی به عنوان نماینده وزارت بهداری، در این سازمان مشغول به كار شد (شهریور 1329) و به دلیل لیاقت و دقت در انجام وظایف اداری،  به سمت معاون سازمان بازرسی نخست وزیری انتخاب شد. پس از ترور رزم آرا  و تشكیل دولت دكتر محمد مصدق، در همین سمت ابقا و با حفظ سمت، مدیریت امور دفتر نخست وزیری نیز به ایشان سپرده شد. وی در این سمت ارتباط كاری بسیار نزدیكی با دكتر مصدق پیدا كرد و شاهد و ناظر رخدادهای تاریخی بسیاری بود.

 پس از كودتای 28 مرداد 1332 به اتهام همكاری با دكتر مصدق دستگیر و محاكمه شد و به مدت نه ماه در بازداشت به سر برد. پس از آزادی از زندان، در سال 1333 در بانك ساختمانی كه با هدف به ثبت رساندن اراضی موات در دولت دكتر مصدق تشكیل گردیده بود، مشغول به كار شد و در سال 1335 به سمت معاون این بانك منصوب شد. پس از انحلال بانك ساختمانی در سال 1339 و تشكیل وزارتخانه جدید مسكن، وی فعالیت اداری خود را با سمت مدیركل حقوقی این وزارتخانه دنبال كرد. اما به دلیل اختلاف نظر با وزیر مسكن قادر به ادامه كار در آن وزارتخانه نبود و با خواست شخصی در سال 1344 به بانك كشاورزی ایران منتقل و به سمت رئیس اداره حقوقی منصوب شد.

در اسفند 1357 پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران، با تصویب هیأت وزیران به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانك كشاورزی انتخاب شد و تا اسفند 1358 در این سمت باقی و منشأ خدمات بسیاری در حوزه پشتیبانی امور مربوط به كشاورزی قرار گرفت.

 نصرت الله خازنی در تاریخ 8 دی ماه سال 1387 دارفانی را وداع گفت.