یادآورها: دکتر حسین خطیبی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۰:۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۰:۱۱:۴۹
یادآورها: دکتر حسین خطیبی

 دكتر حسین خطیبی نوری، نویسنده، محقق و شاعر معاصر در تاریخ سی و یكم تیر ماه 1295 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. او از كودكی نزد پدر شاهنامه را آموخت.

پس از گذراندن دوره ابتدایی، در دبیرستان اقدسیه نام نویسی كرد و دوره دوم متوسطه را در رشته ادبی دارالفنون در 1313 تكمیل كرد. در سال 1313 در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد.

در سال 1316 در نخستین دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی پذیرفته شد و پس از دو سال دروس دوره دكتری را به پایان برد و موضوع رساله خود را با عنوان نثر فنی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری به راهنمایی ملك الشعرای بهار انتخاب كرد.

او پس از درگذشت بهار در اردیبهشت 1330، در مقام استادی به تدریس سبك شناسی تا بهمن 1357 پرداخت. خطیبی ضمن ارتباط با علی اكبر دهخدا، مقدمات آماده سازی لغت نامه را فراهم كرد و با تشویق شماری از نمایندگان مجلس چهاردهم، در ارائه طرحی به منظور طبع و نشر لغت نامه با بودجه مجلس همت گماشت و خود، كارهای مالی و اداری آن را عهده دار گردید و مقدمه چاپ نخست جلد اول لغت نامه را نگاشت .

در سال 1326  به تشویق دكتر عبدالله معظمی به سوی جمعیت شیر و خورشید سرخ كشیده شد. ابتدا به سمت رئیس بخش تبلیغات و پس از آن، در سال 1327 به عضویت هیئت مدیره درآمد و از اردیبهشت سال 1328 به سمت مدیرعامل جمعیت مذكور برگزیده شد.

دكتر خطیبی چند منظومه در مثنوی به رشته نظم كشید كه از آن میان منظومه مفصل او در فرهنگ ایران و نقش زبان فارسی در گسترش آن با عنوان «ای زبان پارسی افسونگری» قابل ذكر است.

 مهم ترین اثر تحقیقی ادبی او كتاب فن نثر در ادب پارسی است كه آن را به توصیه و سفارش استاد خود، بهار در دو جلد نوشت.

دكتر حسین خطیبی در 31 شهریور 1381 در اثر ابتلا به سرطان كبد در سن 86 سالگی درگذشت و در جوار امام زاده طاهر در كرج به خاك سپرده شد.