یادآورها: دکتر محمد حسین جزیره ای


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۹:۳۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۹:۳۹:۲۱
یادآورها: دکتر محمد حسین جزیره ای

دكتر محمد حسین جزیره ای، جنگل شناس برجسته و چهره ماندگار سال 1384 ، در 12 تیر 1301 در بندر انزلی به دنیا آمد.

تحصیلات ابتدایی‌ و متوسطه‌ را در زادگاهش‌ به‌ پایان‌ رساند و در سال‌ 1323 موفق‌ به‌ اخذ لیسانس‌ در رشته كشاورزی از دانشگاه‌ تهران‌ گردید و در وزارت كشاورزی مشغول كار شد.

جزیره ای برای‌ ادامه تحصیل‌ عازم‌ بلژیك‌ شد و دوره‌ فوق‌ لیسانس‌ و دكتری خود را به‌ ترتیب‌ در رشته‌های‌ جنگل‌ و آب‌ و علوم‌ جنگل‌ در سال های 1336 و 1346 در انستیتو آگرونومیك‌ ژامبلو به پایان رساند. وی‌ پس‌ از بازگشت‌ به‌ ایران‌ به تدریس در دانشگاه های‌  دانشگاه‌ علوم‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ گرگان‌، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌، دانشگاه‌ یزد و دانشكده منابع‌ طبیعی‌ كرج مشغول شد.

از مشاغل‌ اداری وی كه‌ در كنار فعالیت های‌ آموزشی‌ بر عهده داشته  می‌توان‌ به‌ موارد زیر اشاره كرد: معاون‌ فنی‌ مدیر عامل‌ بنگاه‌ جنگل ها، معاون‌ فنی‌ سازمان‌ جنگل های‌ ایران، مدیر كل‌ مراتع‌ كشور، مدیر عامل‌ سازمان‌ عمران‌ منطقه‌ای‌ گرگان‌ و رشت، معاون‌ فنی‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ در امور جنگل‌ و‌ مرتع و خاك، معاون‌ فنی‌ وزیر كشاورزی‌، رئیس‌ سازمان‌ جنگل ها و مراتع‌ كشور. وی همچنین با فرهنگستان‌ علوم‌ و فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ همكاری داشته است.

دكتر محمدحسین‌ جزیره‌ای‌ علاوه‌ بر سفرهای علمی به خارج‌ از كشور از جمله‌ آمریكا، اسپانیا و استرالیا، كتاب های‌ متعددی را تألیف‌ و ترجمه‌ كرده‌ است. از جمله این كتاب ها می توان به آثار زیر اشاره كرد:

انواع چوب و روش تهیه آنها در جنگل های كرانه دریای خزر  با همكاری محمد روانشاد،  اصول‌ سیلوی‌ كولتور، مونوگرافی گونه های آسیا، یادداشت  های سفر اسپانیا،  شاه بلوط درخت جنگلی ایران، روش استحصال چوب در جنگل های كرانه دریای مازندران،  تقسیمات‌ جنگلی‌ ایران‌،  درخت‌ زبان‌ گنجشك‌ و پرورش‌ آن‌، جنگل‌ كاری‌ در خشكبوم‌ (كتاب‌ برگزیده‌ سال‌ 1380) و جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ (كتاب سال جمهوری اسلامی 1382).