تاریخ شفاهی عراق و افغانستان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۴ - ۱۱:۱۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۴ - ۱۱:۵۴:۴۳
تاریخ شفاهی عراق و افغانستان

مجله نشنال ژورنال در واشنگتن از سال 2004 طرحی را با عنوان طرح تاریخ شفاهی عراق و افغانستان شروع كرده و تاكنون با 120 نظامی آمریكایی درباره تجربیاتشان از حضور نظامی در این دو كشور مصاحبه كرده است.

این طرح كه توسط سیدنی فریبرگ اجرا می شود، سربازان ارتش امریكا را كه در جنگ عراق و افغانستان حضور داشته اند، مخاطب قرار می دهد و آنها را تشویق به انجام مصاحبه تاریخ شفاهی می كند. همه كسانی كه در این جنگ ها حضور داشته اند، در هر رده نظامی مخاطب این طرح هستند.

مصاحبه ها بین 60 الی 90 دقیقه به طول می انجامد و در بعضی موارد ممكن است به چند جلسه هم بیانجامد.

مجری این پروژه می گوید كه این سری از اطلاعات به اعضای كنگره، تحلیل گران، فعالان و سایر كاركنان ذیربط كمك می كند كه واقعیت زمینی را به بحث­ های سیاسی انتزاعی القا نمایند.

 

http://www.nationaljournal.com/njmagazine