آشنایی با موسسه ها: انجمن تاریخ شفاهی در‌کالج دیکینسون


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۱:۲۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۱:۵۰:۵۴
آشنایی با موسسه ها: انجمن تاریخ شفاهی در‌کالج دیکینسون

انجمن تاریخ شفاهی Oral History Association كه در سال 1966 تأسیس شده، در پی گردآوردن همه كسانی است كه به تاریخ شفاهی به عنوان راهی برای  جمع آوری و ترجمان شفاهی خاطرات انسان، در جهت تقویت دانش و شأن انسان  علاقمندند.انجمن تاریخ شفاهی(OHA)از طریق عضویت بین المللی به مخاطبین فراوان و متنوعی خدمات ارائه می دهد.مورخان، كتابداران و آرشیودارهای محلی، دانشجویان،‌ روزنامه نگاران، معلمان و استادان دانشگاه از طریق فضاهای زیادی كه این انجمن فراهم می آورد، می توانند از راهنمایی های فنی و  شرایط دانشگاهی برای تحقیقات مشترك استفاده كنند.
انجمن تاریخ شفاهی علاوه بر این، برای تقویت ارتباط میان اعضای خود، معیارهای برتر مجموعه سازی، حفاظت و نگهداری، انتشار و استفاده از مدرك شفاهی را تشویق می كند.انجمن تاریخ شفاهی برای راهنمایی و هدایت علاقمندان به اسناد شفاهی، مجموعه ای از اهداف و دستورالعمل هاو معیارهای  ارزیابی مصاحبه های تاریخ شفاهی را تهیه كرده است.
این انجمن، همچنین از طریق اعطای جایزه، موفقیت های برجسته حوزه تاریخ شفاهی را شناسایی می كند و به كسانی كه تاریخ شفاهی را به چاپ رسانده و یا محصولات و آموزش ها و پروژه های تاریخ شفاهی را با كمك ابزار غیر كاغذی منتشر كنند، جوایزی اعطا می نماید. 
برای استفاده از صفحه اینترنتی این انجمن می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:  
www.oralhistory.org
این انجمن دارای فصلنامه ای است كه از سال 1967 منتشر می شود.همچنین سری كتاب های پامفت، در زمینه تاریخ شفاهی شامل 5 كتاب تخصصی با عناوین تاریخ شفاهی و قانون، پروژه های تاریخ شفاهی در كلاس درس، استفاده از تاریخ شفاهی در پروژه های تاریخ اجتماعی، راهنمای تاریخ شفاهی خانوادگی و راهنمای ارزیابی پروژه های تاریخ شفاهی توسط این انجمن تهیه و تألیف شده است و از طریق سایت انجمن قابل سفارش می باشد.