روش کار تاریخ شفاهی در آرشیو ملی فرانسه


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۰:۲۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۰:۲۵:۴۲
روش کار تاریخ شفاهی در آرشیو ملی فرانسه

كارگاه آموزشی نظریه های آرشیوی از تاریخ 26 لغایت 30  اردیبهشت ماه سال جاری توسط سه تن از كارشناسان ارشد آرشیو ملی فرانسه و با همكاری بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران و روابط عمومی سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران برگزار شد.بخشی از این كارگاه به توضیح درباره فعالیت های تاریخ شفاهی در آرشیو ملی فرانسه اختصاص پیدا كرد. در این باره گفته شد كه اسناد تاریخ شفاهی به طور خودبخودی در دستگاه های دولتی وجود ندارد و دستگاه ها خود به خلق این اسناد می پردازند. 
این اقدام به این دلیل صورت می گیرد كه آرشیو ادارات همه جوانب فعالیت های اداری را نشان نمی دهد و به این دلیل مصاحبه هایی با افراد مطلع انجام می شود و به این وسیله اطلاعات آرشیو های ادارات را كامل می كنیم.به عنوان مثال پژوهشی درباره ایجاد نظام تأمین اجتماعی در فرانسه انجام شده  و از این طریق حدود 400 ساعت مصاحبه با كاركنان مختلف ـ از سطح كارمند گرفته تا مدیران ـ انجام شده است. 
همچنین طرح هایی درباره شروع به كار نهاد تحقیقات فرانسه، نهاد كشاورزی و وزارت دفاع فرانسه انجام شده است.وزارت خارجه هم مصاحبه هایی را با وزرای امورخارجه و سفیران داشته است. این مصاحبه ها در ابتدا از افراد مسن تر شروع می شود.مصاحبه های تاریخ شفاهی در تمام دوایر دولتی انجام شده است. 
مشكلی كه در مورد این اسناد وجود دارد، مشكل حفظ و نگهداری و همچنین مشكلات حقوقی مترتب بر آنها است.در مورد این منابع این سئوال مطرح است كه آیا آنها دولتی هستند یا خصوصی؟ حق مؤلف متعلق به كیست؟ 
برای حل این مشكلات آرشیو ملی فرانسه مالكین این منابع را تشویق می نماید كه مالكیت خود بر این منابع را به آرشیو ملی تفویض نمایند.چیزی كه باید در مورد منابع تاریخ شفاهی دانست، این است كه استفاده از آنها تنها به همراه سایر اسناد است كه پاسخگو می باشد و خودشان به تنهایی برای پژوهش های تاریخی كفایت نمی كنند. 
آرشیو ملی فرانسه اعتقاد دارد كه برای انجام مصاحبه ها باید پرسشنامه استانداردی وجود داشته باشد و هرچه پرسش ها استانداردتر باشند، كار راحت تر صورت می گیرد.