طرح ملی داستان زندگی در کتابخانه ملی انگلیس


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۰:۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۰:۲۰:۲۲
طرح ملی داستان زندگی در کتابخانه ملی انگلیس

پنلوپه لیولی، 5 ژوئن 2009
در كتابخانه ملی انگلیس، سندی صوتی چند ساعته ای وجود دارد كه در این آن چارلز دیكنز زندگی خود را بیان و در مورد آثارش صحبت می كند.به همین ترتیب، از تنیسون و كارلایل نیز اسناد صوتی وجود دارد كه در آینده پژوهشگران تاریخ اجتماعی و تاریخ ادبیات می توانند از آنها استفاده كنند.
از بیست سال پیش تاكنون، آرشیو صدای انگلیس، یك پروژه ملی تاریخ شفاهی را به نام داستان زندگی، سرپرستی می كند.در این طرح، جنبه های مختلف تجربیات ملی در قرن 20 و پس از آن جمع آوری می شود.پروژه های زیادی در این رابطه به اتمام رسیده است؛ مانند پروژه تاریخ شفاهی صنایع فولاد، غذا، صنعت نفت و بازماندگان قربانیان جنگ جهانی دوم.از سری مصاحبه های انجام شده، در سال گذشته كتاب حیات تجاری به چاپ رسید و اكنون كتاب زندگی نویسندگان در دست آماده سازی است. 
تاریخ شفاهی مكملی مهم و اساسی برای تاریخ مكتوب است.سریع و جالب است و شنونده به طور خصوصی اط