مجموعه مصاحبه با تعدادی از پزشکان با سابقه و شاخص

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - ۹:۲۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - ۹:۲۶:۴۱
مجموعه مصاحبه با تعدادی از پزشکان با سابقه و شاخص

اداره آرشیو شفاهی (در حال حاضر گروه اطلاع رسانی منابع دیداری شنیداری)سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران در سال 1371، در مدیریت خدمات آرشیوی تاسیس شد. مهم ترین فعالیت این اداره، انجام مصاحبه با شخصیت هایی بود كه به نحوی در تاریخ معاصر ایران، تاثیرگذار بودند. این گروه تا كنون بیش از صدها مصاحبه را با شخصیت های آگاه و مبرّز تاریخ معاصر انجام داده است.

مصاحبه در چهار گروه علمی، سیاسی، فرهنگی و هنری انجام می پذیرد.

 

شاخه مصاحبه های علمی، موضوعاتی نظیر: علوم پزشكی، نجوم، جغرافیا، فیزیك، تاریخ، معماری و عمران را شامل می گردد.

 مجموعه مصاحبه با پزشكان شامل مصاحبه با پزشكانی نظیر:دكتر ناصر گیتی، دكتر ایرج فاضل، دكتر حسن عارفی، دكتر حسن فرسام، دكتر علی زرگری، دكتر غلامرضا خاتمی، دكتر احمد سیادتی، دكتر مسلم بهادری، دكتر حسن هاشمیان، دكتر جواد امینی و دكتر ابوالحسن ضیاءظریفی می باشد.

 

از جمله موضوع های مطرح شده در این مصاحبه ها، می توان به موارد زیر اشاره كرد:

 تاریخچه دانشكده پزشكی دانشگاه تهران، پزشكی تجربی، پزشكان ایرانی، داروشناسی، دارالفنون، بهداشت، آموزش پزشكی، بیمارستان های تهران، اتحادیه انجمن های علمی ایران، موسسه طب تجربی، پزشكی قانونی، بیمارستان امام خمینی، جراحی، دانشجویان ایرانی در انگلستان، پزشكی كودكان، گیاهان دارویی، داروشناسان، داروسازی، دانشكده داروسازی دانشگاه تهران، امیراعلم، شارل ابرلین، لقمان الملك، مجید رهنما، محمد قریب و امام خمینی(ره)

 

ضمناً مصاحبه های مذكور در اطاق اطلاع رسانی تاریخ شفاهی در تالار پژوهش اداره كل اطلاع رسانی و ارتباطات، آماده سرویس دهی به عموم می باشد.