آشنایی با موسسه : مرکز تاریخ شفاهی آرشیو ملی سنگاپور


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - ۸:۴۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - ۸:۴۳:۲۳
آشنایی با موسسه : مرکز تاریخ شفاهی آرشیو ملی سنگاپور

مركز تاریخ شفاهی آرشیو ملی سنگاپور، در سال 1979 م. تأسیس شد.

 

این مركز طی سال های متمادی خاطرات اجتماعی كسانی را كه در جریان حوادث تاریخی قرار داشتند، ثبت و نگهداری كرده است.بخش تاریخ شفاهی آرشیو ملی سنگاپور با هدف جمع آوری و حفاظت از اطلاعات برای نسل های آینده، در مورد همه ابعاد زندگی و داستان هایی كه در اختیار برخی شخصیت هاست، با آنها با روش تاریخ شفاهی مصاحبه می نماید.

 

این خاطرات به نحو جذاب و هوشمندانه ای، به نسخه رونوشتی ضمیمه می شود كه برای فهرست برداری و جستجو در اتاق آرشیو مرجع قابل دسترسی است. همچنین این مركز، مداركی را كه واجد  موضوعاتی مرتبط با تاریخ سنگاپور باشد؛ از مؤسسه های معتبر خارج از كشور مانند كتابخانه انگلیس، موزه جنگ امپراتوری (بریتانیا)، موزه جنگ استرالیا و مؤسسه های معتبر دیگر تهیه می كند.

 

از دیگر فعالیت های آن برگزاری كارگاه های آموزشی روش های استفاده از تاریخ شفاهی برای دانش آموزان  مدارس، سازمان ها و علاقمندان، است.

در سیستم جستجوی پیشرفته، در وب گاه تاریخ شفاهی سنگاپور، شما می توانید از طریق جستجوی كلیدواژه مورد نظر، به اطلاعات هر مصاحبه ـ نظیر شماره ثبت، عنوان پروژه، نام مصاحبه شونده، خلاصه مصاحبه، زبان و گویش مصاحبه، داشتن نسخه قابل استفاده، آزاد یا مشروط بودن استفاده از مصاحبه و نیز جستجوی اسناد و مدارك مرتبط دیگر كه حاوی  واژه مورد جستجو یا مترادف آن باشد، دست یابید.

 

سایت مركز تاریخ شفاهی آرشیو ملی سنگاپور