هر کس داستانی برای گفتن دارد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - ۸:۳۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - ۸:۳۶:۵۱
هر کس داستانی برای گفتن دارد

وب گاهی در انگلیس به نام "یوركشایر من" (My Yorkshire)، مردم منطقه یوركشایر را تشویق می كند كه در مشاركت با موزه های معین شده در این ناحیه، داستانی واقعی از زندگی خود را به صورت صوتی یا تصویری ضبط كنند و از طریق این وب گاه در اختیار عموم قرار دهند. طراحان این وب گاه اعتقاد دارند كه این كار، تركیب هنر باستانی روایت گری با فن آوری جدید چند رسانه ای است.

در بخشی از این وب گاه آمده است كه تاریخ شفاهی، ضبط خاطرات مردم با هدف جمع آوری تاریخ خانوادگی است.

این اقدام تحت نظارت انجمن تاریخ شفاهی ـ كه انجمنی ملی در انگلیس است ـ صورت می گیرد. همچنین ده موزه در منطقه یوركشایر با این طرح همكاری دارند. هر موزه افراد مرتبط با خود را هدایت و راهنمایی می كند. این ده موزه با یكدیگر توافق كرده اند كه مجموعه های جمع آوری شده را در اختیار عموم قرار دهند و از نگهداری آنها در قفسه ها و رها كردن آنها اجتناب نمایند.

در این وب گاه، خاطرات ساكنین این منطقه با صدای خودشان قابل شنیدن و یا دیدن است. هر خاطره در سه پرونده صوتی، تصویری و عكس، دسته بندی می شود. برخی از موضوع هایی كه مردم در مورد آنها صحبت كرده اند، عبارت است از مبارزه، جامعه، خانواده، حیوانات خانگی، زندگی ورزشی، زندگی شغلی، زندگی شهری، سنت و فرهنگ و بهداشت.

مدت این خاطرات بین 1 تا 5 دقیقه است.