برگزاری نشست اطلاع رسانی اسنادی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۱۱:۳۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۱۱:۳۹:۴۷
برگزاری نشست اطلاع رسانی اسنادی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

در نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری (1388) و در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی كتاب تهران، سرای اهل قلم میزبان نشست تخصصی اطلاع رسانی اسنادی بود.
 
در این نشست كه با حضور مهندس فریبا فرزام، مدیركل اطلاع رسانی و ارتباطات، غلامرضا عزیزی، معاون اداره كل اطلاع رسانی و ارتباطات، هما قاضی، رئیس گروه اطلاع رسانی اسنادی و شفیقه نیك نفس، رئیس گروه اطلاع رسانی منابع دیداری و شنیداری برگزار شد، روش های دسترسی به اسناد ملی و مجموعه های تاریخ شفاهی موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
نیك نفس درباره دسترسی به منابع تاریخ شفاهی گفت در سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران به راحتی می توان به منابع حاصل از مصاحبه های تاریخ شفاهی دست یافت. شرط اولیه دسترسی به این منابع تكمیل فرم های استفاده از این منابع در آرشیو ملی است. وی همچنین گفت كه مصاحبه های انجام شده همانند سایر اسناد ملی، تحت حمایت قوانین و ضوابط حاكم بر دسترسی به اسناد قرار دارد.از طرف دیگر  شرایط وضع شده توسط مصاحبه شوندگان نیز همانند قوانین فوق لازم الاجرا هستند.
 
در حال حاضر گروه اطلاع رسانی منابع دیداری و شنیداری، از طریق مراجعه مستقیم پژوهشگران به اتاق اطلاع رسانی تاریخ شفاهی، انتشار برخی خاطرات برگزیده از طریق وب گاه سازمان و آماده سازی برخی خاطرات برای چاپ، اطلاع رسانی مصاحبه های تاریخ شفاهی را انجام می دهد.