برگزاری پنجمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی در آستان قدس رضوی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۹:۱۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۹:۲۲:۴
برگزاری پنجمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی در آستان قدس رضوی

 پنجمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی از سلسله نشست های تخصصی كه با همكاری گروه تاریخ دانشگاه اصفهان برگزار می شود، در 15 اسفند 1387 در شهر مشهد مقدس، با موضوع روش شناسی و موضوع یابی مطالعات شهری در تاریخ شفاهی، توسط آستان قدس رضوی برگزار شد                                                                                             

این نشست با سخنرانی آقای محمد هادی زاهدی، ریاست سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی آغاز شد. آنگاه ابوالفضل حسن آبادی به عنوان دبیر همایش سخنانی را ایراد كرد. پس از آن، طی  سه نشست  9 سخنرانی ارائه شد.

 موضوع های این سخنرانی ها عبارت بودند از :

  •  نقش تاریخ شفاهی در حفظ هویت اماكن مذهبی توسط غلامرضا آذری خاكستر.

  •  اهمیت تاریخ شفاهی در مستند سازی تاریخچة مؤسات تمدنی توسط محمد نظر زاده.

  •   اهمیت تاریخ شفاهی در مستند سازی موضوعات اجتماعی، توسط حسین سنابادی عزیز.

  •  كالبد شكافی موضوع در تاریخ شفاهی، توسط دكتر مرتضی نورایی.

  •  تاریخ شفاهی بوشهر، توسط قاسم یاحسینی.

  •  جایگاه تاریخ شفاهی در تداوم هویت شهری، توسط دكتر ابوالفضل رضوی.

  •  تاریخ شفاهی گروه ها و احزاب سیاسی در بستر بافت شهری و نقطه ای، توسط محسن كاظمی.

  •  نقش تاریخ شفاهی در پیشینه شناسی و روند تكوینی جمعیت ها، انجمن ها، احزاب و گروه ها توسط غلامرضا عزیزی.

  •  جایگاه تاریخ شفاهی در مستندسازی انجمن های سیاسی مذهبی بانوان در مشهد توسط شكوه السادات سمیعی .

 

اعضای كمیتة علمی این نشست عبارت بودند از آقایان دكتر مرتضی نورایی، علیرضا كمری و مرتضی رسولی پور.

 

یادآور می گردد نشست های اول تا سوم در دانشگاه اصفهان و نشست چهارم در حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تهران، در اسفند 86 برگزار شده بود.