چاپ کتاب مصاحبه در تاریخ شفاهی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۸:۵۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۸:۵۸:۲۵
چاپ کتاب مصاحبه در تاریخ شفاهی

كتاب مصاحبه در تاريخ شفاهي شامل مجموعه مقالات چهارمين نشست تخصصي و كارگاه آموزشي تاريخ شفاهي كه در ششم و هفتم اسفند 1386 در حوزه هنري برگزار شد، به اهتمام واحد تاريخ شفاهي مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگ و ادب پايداري  به چاپ رسيد.


در اين كتاب مقاله هايي از 39 نويسنده ارائه شده است.

از جمله نويسندگان مقاله ها مي توان به نام مهدي كاموس، ابوالفضل رضوي، سيد قاسم ياحسيني، سيد محمدحسين منظورالاجداد، جعفر گلشن روغني، حسن سنابادي عزيز، حميد داوودآبادي و محمود حكيمي اشاره كرد.

اعضاي گروه علمي اين همايش 2 روزه عبارت بودند از آقايان عليرضا كمري، دكتر علي اكبر كجباف، دكتر مرتضي نورايي، مرتضي رسولي پور، دكتر مرتضي دهقان نژاد، ابوالفضل حسن آبادي و رحيم نيك بخت.