اعلام روز تاریخ شفاهی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۸:۳۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۸:۴۳:۵۸
اعلام روز تاریخ شفاهی

دانشگاه مديسون روزهاي 26 و 27 آوريل 2009 برابر با (6 و 7 ارديبهشت 1388)را به عنوان «روز تاريخ شفاهي» اعلام كرده است.
 اين دانشگاه هدف از چنين كاري را گرد هم آوردن علاقمندان به تاريخ شفاهي در ايالت ويسكانسين و آموختن كيفي مباحث تاريخ شفاهي به آنها اعلام كرده است.

 به عقيده متخصصان در اين دانشگاه، مردم در قرن 21 با كمك فناوري هاي نوين مانند نامه الكترونيكي و تلفن همراه شايد بيش از گذشته با يكديگر در ارتباط هستند. اما ارتباط همين مردم  به روش هاي قابل ثبت، بسيار كمتر از گذشته است. ايجاد فرصتي براي جمع آوري داستان هاي شخصي، خاطره ها و عقايد و زمينه هاي آنها مي تواند پلي باشد به رفع اين كمبودها.

 تاريخ شفاهي، راهي منطقي براي ايجاد منابع دست اول براي دانشجويان، محصلين، مورخين و علاقمندان پيشنهاد مي نمايد. 

http://www.slis.wisc.edu/continueed/oralhist