نامه های متبادل میان پادشاهان و سران کشورهای جهان با پادشاهان و دربار‌ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۷ - ۸:۵۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۳۰:۰
نامه های متبادل میان پادشاهان و سران کشورهای جهان با پادشاهان و دربار‌ایران
  • محل نگهداری اثر: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات:‌ این مجموعه حاوی 200 فقره منتخب از نامه های متبادل بین پادشاهان و روسای جمهور جهان در فاصله سال های 1807 الی 1926 میلادی (1222 هجری قمری ـ 1305 شمسی) با شاهان‌ایران است که در سال 1352 به دستور وزیر خارجه وقت و توسط مرحوم دکتر خانبابا بیانی و یک تیم کارشناسی طی مدت دو سال شناسایی و جمع آوری و در قالب یک کتاب به وزارت خارجه ارائه گردید.‌این مکاتبات به لحاظ مادی از نفیس ترین کاغذهای موجود در آن روزگار با خطاطی بی نظیر و تذهیب و تزئینات در سربرگ و حاشیه تهیه شده و اکثرا دارای مهر و امضا پادشاهان و روسای جمهور کشورهای مختلف در یک دوره 120 ساله است (قرن 19 و اوایل قرن 20)